A tárolói kapacitások meghatározásának módszertana A tárolói kapacitások meghatározásának módszertana

A HEXUM Földgáz Zrt. a mindenkor rendelkezésre álló technikai kapacitásait az alábbiak szerint határozta meg.

A tároló technikai kapacitásainak meghatározása számítással, a számítások helyességének igazolása méréssel és szimulációval történt.

  • A mobilkapacitás mértéke a tároló eredeti (kezdeti) nyomásviszonyainak és a pórustérfogat ismeretében került meghatározásra. A tároló számított mobilkapacitásának megfelelő mennyiségű földgáz besajtolása megtörtént, és a rétegnyomás nem haladta meg a jóváhagyott értéket.  
  • A besajtoló technológia kapacitásának kimérése a besajtolási ciklus alatt történt meg oly módon, hogy a ciklus végén (a tároló majdnem teljesen feltöltött állapotában) maximális kapacitással üzemelt a technológia.
  • A kitárolási kapacitás mérése gázelőkészítő egységenként, valamint egyedi kútmérésekkel történt. A kútmérések szimulációval történő kiegészítéssel valósultak meg. A kútoldali összes kapacitást a francia Geostock cég auditálta.