Direktívák, törvények, rendeletek Direktívák, törvények, rendeletek

A magyar földgázpiacra vonatkozó legfontosabb Európai Uniós és magyar jogszabályokat az alábbi felsorolás tartalmazza. A dokumentumok az alap jogszabályokat a módosításaikkal egybeszerkesztve tartalmazzák.

 

2009/73/EC Irányelv (2009.07.13.) (1.2 MB)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/73/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

715/2009/EC Irányelv (986 kB)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

 

2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről

 

19/2009. (I. 30.) Kormány rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

265/2009 (XII. 1.) Kormány rendelet

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről