A tároló leírása A tároló leírása

A Szőreg-1 földalatti gáztároló geológiai leírása

1.         Általános összefoglalás

A Szőreg-1 felsőpannóniai homokkő telep az algyői szerkezet gázsapkás olajtelepeinek egyike. Művelése 1967-ben indult olajtermeléssel, amely 1994-től gáztermeléssel folytatódott. Kúthálózata és műveléstechnológiája a korábbi rezervoárgeológiai modellre épült. Az 1997-ben végzett 3D geológiai értékelés kimutatta, hogy a tároló tagolt, viszonylag nagy vastagságú rétegtelep.

2.      A tárolóra vonatkozó ismeretek összefoglalása

2.1       Geológiai ismeretek

A Szőreg-1 telep boltozatosan települt rétegtelep; csapdaképző tényezője a boltozatból adódó szerkezeti záródás. Az összlet teljes vastagsága 25-40 m, effektív vastagsága 6-28 m között változik - a szerkezet északnyugati részén nagyobb, délkelet felé csökken. Az 1980- as feldolgozás szerint porozitása 11-31 %, áteresztőképessége 1-2000 mD közötti. A heff/hössz értéke változó,  a telep legnagyobb részén 0,4-0,6 – átlagosan 0,53.

A Szőreg-1 telep legmagasabb szerkezeti helyzetben az Algyő-608 és 634 kutakban található -1715,6, illetve -1719,2 mtsza mélységben. E két terület közötti nyeregben a tároló teteje mintegy 15 m-rel mélyebbre süllyed. A rétegdőlés 1-5o között változik, az északkeleti szárnyon nagyobb, a délnyugatin kisebb.

A két különböző idejű geológiai feldolgozás a fázishatárok tekintetében azonos értékeket határoz meg. A gáz-olaj határ mélysége -1756 mtsza. A nagy gázsapka alatt extrém asszimetriájú olajtest helyezkedik el: az olajos etázs a nyugati szárnyon a legnagyobb, 12-17 m között változik. Ez az érték fokozatosan csökken K felé haladva. A telep K-i peremvidékén a '80-as geológiai feldolgozás szerint az olajtest eltűnik és gáz-víz határa van a tárolónak. Erről tanúskodnak az itt lemélyített kutak (Algyő-768, 801, 839). Meg kell jegyezni azonban, hogy a geofizikai interpretációk jeleznek némi olajtelítettséget, sőt az Algyő-839 sz. kútból minimális, igen hamar elvizesedő olajtermelést is kaptunk.

2.2       Rétegfluidum tulajdonságok, réteghőmérséklet és kezdeti nyomás

A kezdeti (1967.) rétegnyomás -1756 m-ben (gáz-olaj határ) 182,5 bar, a hőmérséklet 93 oC volt.
Az olaj sűrűsége 20 o C-on 800 kg/m3 volt.

A teleptérfogati tényezők értéke a kezdeti nyomáson és hőmérsékleten:

Boi = 1,398 m3/m3

Rsi = 121,0 m3/m3

Bgi = 6,068 m3/em3

Fentiek alapján az olaj rétegsűrűsége 643 kg/m3, viszkozitása 0,32 cP.
A sapkagáz kezdeti összetételével számított gáz-csapadék arány értéke 5054 m3/m3.

2.3       A volumetrikusan becsült kezdeti földtani vagyon és a jelenlegi helyzet

A Szőreg-1 telep kezdeti földtani vagyona:

Olaj, em3: 12814     (et: 10251)
Oldott gáz, Mm3: 1550,5
Sapkagáz, Mm3: 6560,6

A telep termeltetését olajra 1967-ben, majd gázra 1994-ben kezdték el. (A gáztermelés 2006. december 31-én leállításra került.)

 

 

A fenti időszakban olajkutakból történő termelés:

5 307,6 em3 olaj

 

2 390,9 Mm3 gáz

 

15 978,0 em3 víz

 

Közben besajtolva:

20.960,9 em3 víz

 

gázkutakból:

323 Mm3 gáz

 

23 085 m3 víz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telepnyomás alakulása a termelés közben: 182,5  -> 155,2bar  (-1756 m)

A jelenlegi termelési arányok:    olajkutak esetében 97 % víztartalom (!)
                                                          gázkutak esetében 1 300 m3/m3 GFV (kb. 50% párlat)