Egyéb díjak Egyéb díjak

Az MMBF Zrt. a 2020.04.01-ig érvényes hosszú távú földgáztárolási szerződéssel rendelkező partnerei által lekötött és másodlagos kapacitáskereskedelemben vásárolt földgáztárolói kapacitások igénybevételével forgalmazott mennyiségre az alábbi forgalmi díjakat alkalmazza (abban az esetben is, ha ezen kapacitások továbbértékesítésre kerültek):

a)     Betárolási Díj:         

Pbet- Kereskedelmi betárolás díja t időszakban, mértékegysége EUR/kWh

Pbet=[19,0476 * PtDémász * FXt (EUR/HUF) + 2,1332*(1+HICPtkum)+ (Gt/437,28 + Ft/251,01) * FXt(EUR/USD)]/49/1000*3,2493

ahol:

T

Az a naptári negyedév, amelyre vonatkozóan a kereskedelmi kapacitás Betárolási Díj képlete kiszámításra kerül.

PtDémász

A mindenkori DÉMÁSZ Zrt. (vagy jogutódjának) versenypiaci üzletszabályzata szerint meghirdetett villamos energia díjszabás (az üzletszabályzat kiadásakor az „I-es" kategória) t időszakot megelőző negyedév időszaki átlagára HUF/kWh-ban.

FX(EUR/HUF)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos EUR/HUF árfolyam, amely a napi átlagárfolyamok számtani átlagaként számolandó, ahol a napi átlagárfolyam 1 HUF euróban kifejezett értékét jelenti a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban „MNB") által közzétett napi hivatalos devizaárfolyam alapján.

FX(EUR/USD)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos EUR/USD árfolyam, amely 1 USD euróban kifejezett értékét jelenti, és amely a napi hivatalos MNB EUR/HUF és USD/HUF fixingekből számítandó napi keresztárfolyamok számtani átlagaként számolandó, ahol a hivatalos MNB EUR/HUF fixing az MNB által közzétett 1 EUR forintban kifejezett értékét, míg a hivatalos MNB USD/HUF fixing az MNB által közzétett 1 USD forintban kifejezett értékét jelenti.

Gt

A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben, metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt's Oilgram Price Report tartalmazza az „European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

Ft

Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális haptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt's Oilgram Price Report tartalmazza az „European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

HICPtkum

A EUROSTAT által közzétett fogyasztói (HICP) árindex kumulált értéke 2009. január 1. és a t időszakot megelőző negyedév vége között.

 

A Betárolási Díj negyedévente kerül frissítésre, 2009. január 1-vel kezdődően.

b)     Kitárolási Díj:

A Tároló a Kitárolási Díjat évente, január 1-én, az évet megelőző időszakra vonatkozó, az EUROSTAT által október hónapra közzétett, az Európai Unió tagállamaira és a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex-szel (Harmonized Index of Consumer Prices; HICP) indexálja. Az index %-ban értendő, és az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra vonatkozik (előző év azonos időszaka=100%).

A naptári évben (i) érvényes Kitárolási Díj (Tki) az alábbi képlet alapján kerül megállapításra minden naptári év január 1-jén:

Tki= Tki-1*max(100%; HICPi-1)

Ahol

Tk0= 0,00011957 EUR/kWh (a 2015. évre érvényes díj)

Tki-1 – az adott naptári évet megelőző naptári évben érvényes Kitárolási Díj

HICPi-1 –  az EUROSTAT  által az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra közzétett, a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex (%), a fentiek szerint