Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: HEXUM Földgáz Zrt.) oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk

HEXUM Földgáz Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a HEXUM Földgáz Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A HEXUM Földgáz Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

HEXUM Földgáz Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A HEXUM Földgáz Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

HEXUM Földgáz Zrt. weboldalán található semmilyen információ nem képez befektetési felhívást a részvényeire vagy az azokkal kapcsolatos egyéb ügyletekre vonatkozóan, illetve ilyen felhívásként nem is értelmezhető vagy vélelmezhető.

HEXUM Földgáz Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a HEXUM Földgáz Zrt.-nek elfogadja, hogy a HEXUM Földgáz Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a HEXUM Földgáz Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

HEXUM Földgáz Zrt. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a HEXUM Földgáz Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a HEXUM Földgáz Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A HEXUM Földgáz Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.