Cégtörténet Cégtörténet

A HEXUM  Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HEXUM Földgáz Zrt.) jogelődjét a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) hozta létre 2006-ban, aki több tulajdonosváltást követően ismét a Társaság egyszemélyű tulajdonosa.

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Magyar Országgyűlés az esetlegesen bekövetkező földgázellátási válsághelyzetek kezelésére, a lakossági és kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátásának támogatására 2006. februárjában elfogadta a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvényt (Fbkt.). Az Fbkt. a földgáz biztonsági készlet létrehozására és fenntartására a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (MSZKSZ) jelölte ki. A hivatkozott jogszabály arról is rendelkezett, hogy a biztonsági földgázkészletet magyarországi, meghatározott kapacitásokkal rendelkező földalatti gáztárolóban kell elhelyezni.

Az MSZKSZ a törvényben foglalt kötelezettségének teljesítésére megalapította az MSZKSZ Zrt.-t, amely a biztonsági földgáztároló helyszínének kiválasztására és a tároló megvalósítására pályázatot írt ki. A pályázatot a MOL Nyrt. nyerte meg, amely a létesítendő földalatti gáztárolót tulajdonló Társaságban tulajdonosi részesedést vásárolt. A Társaság ezután MMBF Zrt. (a Társaság) néven folytatta tevékenységét.

A Szőreg-1 földalatti gáztároló építését így a MOL Nyrt. és az MSZKSZ közös tulajdonában álló cég, az MMBF Zrt. valósította meg. A Társaság 2007-ben megvásárolta a MOL Nyrt-től a „Szeged-IV szénhidrogén, gáztároló" védnevű bányatelek bányászati jogát, majd ezt követően mintegy két és fél év alatt a bányatelken került kialakításra az új földgáztároló új kutak kiképzésével, valamint a besajtoló és kitermelő felszíni létesítmények telepítésével. A Társaság a törvényben szabott határidőnek megfelelően 2009. decemberében a tárolót készre jelentette, a biztonsági földgáztárolói kapacitások így 2010. január 1-től rendelkezésre álltak. A biztonsági földgáztároló 1.2 Mrd m3 földgázzal való feltöltése 2009. december végére befejeződött. A gazdasági célszerűség okán a biztonsági földgáztároló kialakításával egy időben kereskedelmi tárolói kapacitások kiépítésére is sor került. A kereskedelmi tárolói kapacitások 2010. április 1-től állnak rendelkezésre.

A Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában rekordidő alatt megvalósult, impozáns megjelenésű, korszerű technológiájú Szőreg-1 földgáztároló 1.9 Mrd m3 mobil kapacitású, 25 millió m3/nap kitárolási kapacitásúföldgáztárolóként funkcionál, elsősorban az MSZKSZ (biztonsági földgázkészletezés), másodsorban a kereskedelmi partnerei magas szintű kiszolgálását biztosítva. A tárolót az MMBF Zrt. üzemelteti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) kapott, biztonsági és kereskedelmi földgáztárolási engedélye birtokában, valamint a biztonsági földgázkészletezésre jogosító 13/2011. (IV.7.) NFM rendelet szerinti kijelölés alapján, a vonatkozó környezetvédelmi előírások szigorú betartásával.

A tárolóban lévő biztonsági földgázkészlet az MSZKSZ tulajdona, amelynek megőrzését és jogszabályok szerinti ki-, és betárolását a Társaság az MSZKSZ-szel 2007-ben kötött Hosszú Távú Letéti Szerződés rendelkezései szerint végzi.

A MOL Nyrt.,  a Magyar Állam tulajdonában álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és az MSZKSZ között 2013. október 7-én aláírt részvény adásvételi szerződés eredményeként 2013. december 30-i hatállyal az MFB Zrt. 51%-os tulajdoni részesedést szerzett a Társaságban, miközben az MSZKSZ a fennálló részesedését 49%-ra növelte, a MOL Nyrt. részesedése pedig megszűnt.

2019. szeptember 5-tel az MFB Zrt. értékesítette részvényeit a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, amely így a Társaság100 %-os tulajdonossá vált.

Az MSZKSZ az MMBF Zrt.-ben fennálló részesedését a 2020. február 5-én megalapításra került, szintén az MSZKSZ tulajdonában álló HEXUM Holding Zrt.-be apportálta 2020. december 1-jei hatállyal. Ezen időponttól kezdődően Társaságunk tulajdonosa közvetlenül a HEXUM Holding Zrt.

2020. december 1. naptól Társaságunk neve is megváltozott, és HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: HEXUM Földgáz Zrt.) névvel működünk tovább.

Az HEXUM Földgáz Zrt. a megalakulásától kezdve a magyar földgázpiac aktív szereplője, valamint 2008-tól a Gas Infrastructure Europe és a Gas Storage Europe nemzetközi szervezetek teljes jogú tagja.