Egyéb díjak Egyéb díjak

Az MMBF Zrt. a másodlagos kapacitáskereskedelemben vásárolt földgáztárolói kapacitások igénybevételével forgalmazott mennyiségre az alábbi forgalmi díjakat alkalmazza:

a)     Betárolási Díj:         

Pbet- Kereskedelmi betárolás díja t időszakban, mértékegysége EUR/kWh

Pbet=[19,0476 * PtDémász * FXt (EUR/HUF) + 2,1332*(1+HICPtkum)+ (Gt/437,28 + Ft/251,01) * FXt(EUR/USD)]/49/1000*3,2493

ahol:

T

Az a naptári negyedév, amelyre vonatkozóan a kereskedelmi kapacitás Betárolási Díj képlete kiszámításra kerül.

PtDémász

A mindenkori DÉMÁSZ Zrt. (vagy jogutódjának) versenypiaci üzletszabályzata szerint meghirdetett villamos energia díjszabás (az üzletszabályzat kiadásakor az „I-es" kategória) t időszakot megelőző negyedév időszaki átlagára HUF/kWh-ban.

FX(EUR/HUF)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos EUR/HUF árfolyam, amely a napi átlagárfolyamok számtani átlagaként számolandó, ahol a napi átlagárfolyam 1 HUF euróban kifejezett értékét jelenti a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban „MNB") által közzétett napi hivatalos devizaárfolyam alapján.

FX(EUR/USD)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos EUR/USD árfolyam, amely 1 USD euróban kifejezett értékét jelenti, és amely a napi hivatalos MNB EUR/HUF és USD/HUF fixingekből számítandó napi keresztárfolyamok számtani átlagaként számolandó, ahol a hivatalos MNB EUR/HUF fixing az MNB által közzétett 1 EUR forintban kifejezett értékét, míg a hivatalos MNB USD/HUF fixing az MNB által közzétett 1 USD forintban kifejezett értékét jelenti.

Gt

A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben, metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt's Oilgram Price Report tartalmazza az „European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

Ft

Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális haptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt's Oilgram Price Report tartalmazza az „European Bulk" FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

HICPtkum

A EUROSTAT által közzétett fogyasztói (HICP) árindex kumulált értéke 2009. január 1. és a t időszakot megelőző negyedév vége között.

 

A Betárolási Díj negyedévente kerül frissítésre, 2009. január 1-vel kezdődően.

b)     Kitárolási Díj:

A Tároló a Kitárolási Díjat évente, január 1-én, az évet megelőző időszakra vonatkozó, az EUROSTAT által október hónapra közzétett, az Európai Unió tagállamaira és a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex-szel (Harmonized Index of Consumer Prices; HICP) indexálja. Az index %-ban értendő, és az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra vonatkozik (előző év azonos időszaka=100%).

A naptári évben (i) érvényes Kitárolási Díj (Tki) az alábbi képlet alapján kerül megállapításra minden naptári év január 1-jén:

Tki= Tki-1*max(100%; HICPi-1)

Ahol

Tk0= 0,00011957 EUR/kWh (a 2015. évre érvényes díj)

Tki-1 – az adott naptári évet megelőző naptári évben érvényes Kitárolási Díj

HICPi-1 –  az EUROSTAT  által az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra közzétett, a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex (%), a fentiek szerint