Igazgatóság, Felügyelő bizottság Igazgatóság, Felügyelő bizottság

Az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezető és ellenőrző szerveinek bemutatása

 

Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli azt a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást, vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

Az Igazgatóság öt (5) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait - a vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény alapján kijelölt tagok kivételével - a Közgyűlés választja. Az igazgatósági tagok megbízása legfeljebb 5 (öt) évre szól. Az Igazgatóság elnökét és helyettesét az Igazgatóság már kijelölt, illetve megválasztott tagjai közül a Közgyűlés választja.

Az MMBF Zrt. Igazgatósága:

Biczók András elnök

dr. Bögyös Petra

Huszárik Judit

Lévai Anikó

dr. Sipos-Tompa Levente

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

A Felügyelő bizottság öt (5) tagból áll. A tagokat - a felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény alapján kijelölt tagok kivételével - a Közgyűlés választja.

Az MMBF Zrt. Felügyelő Bizottsága:

Dávid Zsuzsanna elnök

dr. Gömöri Ágnes

Kocsis Péter

Nagy Béla Zoltán